Spreekpunt is hét bureau voor taal- en spraakbeoordeling, met specialisatie Nederlands als Tweede Taal (NT2).

Op zoek naar een betrouwbaar en objectief oordeel over een taalprestatie van een cursist, leerling, student of werknemer? Spreekpunt beoordeelt taal en spraak, van niveau A0 tot C1, van 1F tot 3F. Spreekpunt verzorgt uw examens Nederlands voor het MBO, uw toetsen NT2, intaketoetsen en is werkzaam als beoordelaar Staatsexamens I en II en de spreekexamens Inburgering A2.