Spreekpunt is hét bureau voor taal- en spraakbeoordeling en logopedie, met specialisatie Nederlands als Tweede Taal (NT2).

Op zoek naar een betrouwbaar en objectief oordeel over een taalprestatie van een cursist, leerling, student of werknemer? Spreekpunt beoordeelt taal en spraak, van niveau A0 tot C1, van 1F tot 3F. Spreekpunt verzorgt examens Nederlands voor het MBO, toetsen NT2, intaketoetsen, tolkentoetsen NT2, en is werkzaam als beoordelaar Staatsexamens I en II.

Ben je op zoek naar professionele hulp bij je uitspraak? Spreekpunt biedt ook logopedie voor anderstaligen.