Sinds januari 2010 is het Referentiekader Taal van de commissie Meijerink voor het vak Nederlands leidend bij de examinering van MBO leerlingen.

Spreekpunt neemt voor exameninstellingen en scholen voor MBO-onderwijs de Nederlandse examens schrijven en spreken uit handen. Jarenlange ervaring en gecertificeerd assessorschap zorgen voor een prettige examenervaring voor kandidaten en een rechtvaardige beoordeling.

Spreekpunt heeft ervaring met instellingsexamens van verschillende MBO-instellingen, TOA en Deviant.

Wilt u een koppel inhuren om uw examens te beoordelen, zodat assessor en toetsleider elkaar scherp houden en een zo objectief mogelijke beoordeling kunnen garanderen? Spreekpunt heeft een groot netwerk van collega-assessoren waarop een beroep gedaan kan worden.