Wilt u weten wat het taalniveau is op de vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren? Spreekpunt heeft jarenlange ervaring in het afnemen en beoordelen van toetsen NT2, zoals de VNT2 toetsen van Bureau ICE, de TOA-toetsen en toetsen voor alfabetisering. Spreekpunt geeft u heldere beoordelingen en adviezen over het taalniveau en is werkzaam voor verschillende talenbureaus, instituten en (maatschappelijke) organisaties.

Toetsing kan individueel of groepsgewijs.

Toetsing kan ook ingezet worden als tussentijds evaluatie-instrument, bijvoorbeeld tijdens het inburgeringstraject. Voordelen daarvan zijn:

  • ontlasten van docenten, die voor toetsing, naast het lesgeven, weinig tijd hebben.
  • objectievere beoordeling dan de lesgevende docent door frisse blik van buitenstaander
  • ‘officiĆ«le’ toetservaring voor de cursist, waardoor examenvrees wordt verminderd

Daarnaast is Spreekpunt ervaren in het beoordelen van de spreekexamens inburgering (A2) en de spreekexamens en schrijfexamens van de Staatsexamens NT2 (B1 en B2).