Spreekpunt is als bevoegd en bekwaam beoordelaar werkzaam voor CITO, DUO en Bureau ICE voor de beoordeling van de Staatsexamens NT2 I en II (schrijven en spreken B1 en B2) en de inburgeringsexamens spreken (A2).